-

En els últims anys, les noves polítiques de salut han delimitat cada vegada més l’espai i els recursos dels metges, dificultant l’exercici de la seva professió.

 

L’atenció al pacient és cada vegada més fragmentada, conduint a un deteriorament de la qualitat de l’atenció, poca satisfacció del pacient i poca implicació en la prevenció i autocura del seu estat de salut.

Mafer Mèdic opta per incloure els serveis de Medicina de Família per poder atendre els pacients amb els principis bàsics de la professió: Vessant humanista, empatia, consciència de l’abast i limitacions professionals, compromís amb el pacient, respecte per les normes ètiques... I abordatge del problema de salut del pacient amb una valoració global i continua.

A grans trets els serveis de medicina de família inclouen:

- Medicina preventiva.

- Promoció de la salut i el benestar.

- Medicina clínica i mantentiment de la salut.

- Patologies agudes i cròniques.

- Atenció de la salut en adolescents.

- Atenció de la salut en adults.

- Atenció de la salut geriàtrica.

- Abordatge integral dels problemes de la salut.