A Mafer Mèdic prioritzem la salut i enfoquem la pèrdua de pes com un tractament integral que assoleixi l’objectiu a llarg plaç i de forma progressiva, tenint en compte tots els factors implicats: Grau de sobrepès, tipus d’alimentació, nivell d’activitat física, motivació per al compliment del tractament, patologies concomitants, etc. Ja que estem convençuts que una pèrdua de pes excessivament ràpida no és sana ni realista.

També complementem la dieta amb tractaments de Mesoteràpia locals o generals segons la necessitat del pacient.

El nivell de salut està condicionat per factors genètics i ambientals, essent de vital importància l’alimentació. D’altra banda, a la nostra societat, els desajustos alimentaris són la principal causa del desenvolupament precoç de moltes malalties cròniques  i degeneratives.

Per aquesta raó a Mafer Mèdic intentem incorporar als hàbits de vida un millor perfil alimentari per aconseguir una disminució d’aquests factors de risc, tant a les etapes fisiològiques de la vida: Embaràs i lactància, infància i adolèscencia, geriatria. Com en el cas de patologies establertes.

Entenent la nutrició com una eina terapèutica per al tractament de la malaltia o com una eina preventiva per al manteniment de la salut.